Vulcan

Vulcan - sähköinen vedenkäsittelylaite

  • Turvallinen
  • Tehokas
  • Vulcan vedenkäsittelylaite toimii nykyaikaisella ja vähän energiaa kuluttavalla tekniikalla
  • Vulcan ei muodosta matalataajuista magneettikenttää eikä näin ollen ylitä väestöön kohdistuvia säteilyarvoja, siksi Vulcan on turvallinen valinta.

VULCAN, turvallista ja tehokasta käsittelyä

Vulcan-järjestelmän toiminta perustuu saksalaiseen 24 voltin impulssiteknologiaan (German 24 Volt Impulse-Technology).
Järjestelmä käsittelee vettä sähköisten impulssien avulla, poistaen kalkkikerrostumia ympäristöystävällisellä, "vihreällä" tavalla.

CWT On kehittänyt ja parantanut tätä toimintaperiaatetta jo yli 30 vuoden ajan.
Vulcan-yksikkö käyttää räätälöityjä eristettyjä kupari-impulssikaapeleita. Maksimaalisen suorituskyvyn saavuttaminen riippuu siitä, miten impulssit johdetaan veteen. Johtimien rakenteen ansiosta impulsseja siirtävä pinta-ala kasvaa. Tämä tehostaa impulssien siirtoa jopa 21 prosentilla lisäämättä kuitenkaan haitallisia säteilyjä.

Vulcan vedenkäsittelylaite on turvallinen, säteily on vain 7% sallitusta maksimiarvosta.