VEXhajut

Nestemäinen hajunestoaine 

  • estää hajun tunkeutumisen viemäreistä 
  • estää pieneliöiden pääsyn viemäreistä 
  • ei vahingoita viemäreitä 
  • ei vahingoita vesistöjä 
  • vettä kevyempänä VeXhaju muodostaa veden pinnalla kalvon, jolloin veden haihtuminen estyy. 

Käyttökohteita: 

  • viemäri- ja lattiakaivot, avoimet paisuntasäiliöt jne. 
  • lämmönjako- ja ilmastointikonehuoneet, autotallit, tyhjät asunnot, koulut, toimistot, varastot ym. 

Käyttöohje: 

  • täytä ensin lattiakaivo vedellä. 
  • kaada 2-3 dl VEXhajut haihtumisenestoainetta. 
  • kylmissä varastotiloissa lattia täytetään kokonaan VEXhajut-aineella.