Kirjoita alaotsikko tähän

VEXrasva Bio

Biologinen viemärinavaus ja -hoitoaine 

VEXrasva Bio hajottaa putkistoihin ja viemäreihin kerääntyneet rasvat ja viemärilietteet ja estää epämiellyttävien hajujen muodostumisen. VeXrasva Bio muodostaa putkistojen seinämiin pitkä-aikaisen suojaa antavan biologisen kalvon. entsyymit hajottavat rasvoja ja pitävät ne juoksevassa muodossa. 

Käyttökohteita: 

elintarviketeollisuus, suurkeittiöt, ravintolat, kaupat, kotitaloudet. 

Käyttö: 

VEXrasva Bio annostellaan säännöllisesti suoraan viemäriin rasvojen määrästä ja viemärin koosta riippuen noin 400-600 ml/viikko. Kohteissa, jossa viemäreihin kohdistuu suuria rasvamääriä kuten lihankäsittelylaitokset ja suurkeittiöt, annostus noin 0,8-1,5 litraa/viikko. 

Turvallisuus: 

tuote on varustettu lapsiturvakorkilla. säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.